Để đáp ứng nhu cầu sử dụng internet tốc  độ cao của các doanh nghiệp. Những dịch vụ internet thông thường hiện nay không thể đáp ứng được các nhu cầu trên ngoại mạng internet leased line vnpt. Là đường truyền dẫn đ4ộc lập thuê kênh riêng thì tốc độ và lưu lượng băng thông đạt ngưỡng từ 128kbps-Gbps. Cho phép các khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ này truy cập internet đi trong nước và quốc tế được tốt và đàm bảo 100%. Có cam kết băng thông quốc tế. Tạo ra các sự phát triển trong công việc và năng suấtXem thêm