Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của các doanh nghiệp chuyên cung cấp tổ chức các sự kiện tại Nhà khách La Thành, VNPT ra mắt dịch vụ WIFI SỰ KIỆN VNPT, để đáp ứng được cho các doanh nghiệp có thể dùng internet và wifi trong Nhà khách La Thành, nơi thường xuyên có các sự kiện được diễn ra. VNPT Hà Nội đã cung cấp toàn bộ hạ tầng cáp quang tại các khán đài, phòng vip, và một số vị trí khác của Bảo Tàng Hà Nội. Mong rằng có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sử dụngXem thêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của các doanh nghiệp chuyên cung cấp tổ chức các sự kiện tại Nhà khách Dân Tộc, VNPT ra mắt dịch vụ WIFI SỰ KIỆN VNPT, để đáp ứng được cho các doanh nghiệp có thể dùng internet và wifi trong Nhà khách Dân Tộc, nơi thường xuyên có các sự kiện được diễn ra. VNPT Hà Nội đã cung cấp toàn bộ hạ tầng cáp quang tại các khán đài, phòng vip, và một số vị trí khác của Bảo Tàng Hà Nội. Mong rằng có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sử dụngXem thêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của các doanh nghiệp chuyên cung cấp tổ chức các sự kiện tại Khách sạn Công Đoàn, VNPT ra mắt dịch vụ WIFI SỰ KIỆN VNPT, để đáp ứng được cho các doanh nghiệp có thể dùng internet và wifi trong Khách sạn Công Đoàn, nơi thường xuyên có các sự kiện được diễn ra. VNPT Hà Nội đã cung cấp toàn bộ hạ tầng cáp quang tại các khán đài, phòng vip, và một số vị trí khác của Bảo Tàng Hà Nội. Mong rằng có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sử dụngXem thêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của các doanh nghiệp chuyên cung cấp tổ chức các sự kiện tại Nhà khách Quân Đội, VNPT ra mắt dịch vụ WIFI SỰ KIỆN VNPT, để đáp ứng được cho các doanh nghiệp có thể dùng internet và wifi trong Nhà khách Quân Đội, nơi thường xuyên có các sự kiện được diễn ra. VNPT Hà Nội đã cung cấp toàn bộ hạ tầng cáp quang tại các khán đài, phòng vip, và một số vị trí khác của Bảo Tàng Hà Nội. Mong rằng có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sử dụngXem thêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của các doanh nghiệp chuyên cung cấp tổ chức các sự kiện tại Khách sạn Hồ Tây Villa , VNPT ra mắt dịch vụ WIFI SỰ KIỆN VNPT, để đáp ứng được cho các doanh nghiệp có thể dùng internet và wifi trong Khách sạn Hồ Tây Villa , nơi thường xuyên có các sự kiện được diễn ra. VNPT Hà Nội đã cung cấp toàn bộ hạ tầng cáp quang tại các khán đài, phòng vip, và một số vị trí khác của Bảo Tàng Hà Nội. Mong rằng có thể đáp ứng được toàn bộXem thêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của các doanh nghiệp chuyên cung cấp tổ chức các sự kiện tại Khách sạn Lakeside, VNPT ra mắt dịch vụ WIFI SỰ KIỆN VNPT, để đáp ứng được cho các doanh nghiệp có thể dùng internet và wifi trong Khách sạn Lakeside, nơi thường xuyên có các sự kiện được diễn ra. VNPT Hà Nội đã cung cấp toàn bộ hạ tầng cáp quang tại các khán đài, phòng vip, và một số vị trí khác của Bảo Tàng Hà Nội. Mong rằng có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sử dụng internet củaXem thêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của các doanh nghiệp chuyên cung cấp tổ chức các sự kiện tại Khách sạn Cầu Giấy, VNPT ra mắt dịch vụ WIFI SỰ KIỆN VNPT, để đáp ứng được cho các doanh nghiệp có thể dùng internet và wifi trong Khách sạn Cầu Giấy, nơi thường xuyên có các sự kiện được diễn ra. VNPT Hà Nội đã cung cấp toàn bộ hạ tầng cáp quang tại các khán đài, phòng vip, và một số vị trí khác của Bảo Tàng Hà Nội. Mong rằng có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sử dụngXem thêm

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của các doanh nghiệp chuyên cung cấp tổ chức các sự kiện tại Khách sạn Hà Nội Club, VNPT ra mắt dịch vụ WIFI SỰ KIỆN VNPT, để đáp ứng được cho các doanh nghiệp có thể dùng internet và wifi trong Khách sạn Hà Nội Club, nơi thường xuyên có các sự kiện được diễn ra. VNPT Hà Nội đã cung cấp toàn bộ hạ tầng cáp quang tại các khán đài, phòng vip, và một số vị trí khác của Bảo Tàng Hà Nội. Mong rằng có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầuXem thêm