vnpt ký hợp tác với trường dh kiên giang

Ngày 28/5/2015, VNPT Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tư, cung cấp dịch vụ Viễn thông – CNTT.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, VNPT Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang sẽ phối hợp cùng nhau trong các lĩnh vực: Đầu tư hạ tầng Viễn thông phục vụ cho nhu cầu sử dụng và giảng dạy của nhà trường: VNPT Kiên Giang khảo sát đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng VT-CNTT hiện tại của Trường Đại học Kiên Giang quản lý, sau đó sẽ thiết kế và đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông để cung cấp dịch VT-CNTT cho nhà trường với giá cước ưu đãi cho nhà trường và cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Kiên Giang.

VNPT Kiên Giang cùng với Trường Đại học Kiên Giang xây dựng kiến trúc tổng thể để ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho nhà trường thực hiện tin học hóa trong công tác giảng dạy. Tư vấn, xây dựng và cung cấp các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành như: Hệ thống Quản lý văn bản và xử lý công việc (Văn phòng điện tử), công thông tin nhà trường, quản lý sinh viên, thư viện, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối với trường trong và ngoài tỉnh…

Trường Đại học Kiên Giang sẽ tạo điều kiện cho VNPT Kiên Giang tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn và nâng cao năng lực trình độ VT-CNTT; VNPT Kiên Giang sẽ hỗ trợ cho sinh viên của Trường thực tập tại các đơn vị của VNPT và ưu tiên sinh viên của trường trong tuyển dụng việc làm, khi đảm bảo yêu cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *