I. MỨC CƯỚC VNPT HÀ NỘI CUNG CẤP

THUÊ KÊNH VSAT TRONG NƯỚC – VSAT NƯỚC NGOÀI ÁP DỤNG (USD/ nửa kênh/ tháng)
Loại kênh (Kbps) Thuê kênh VSAT trong nước và VSAT – HUB (1.000đ/ kênh/ tháng) Mức cước qua vệ tinh nhóm 1 Mức cước qua vệ tinh nhóm 2 Mức cước qua vệ tinh nhóm 3
64 24.580 2.772 1.971 2.256
128 33.918 4.085 2.306 3.170
192 43.257 5.003 2.641 3.799
256 51.595 5.988 2.975 4.547
384 67.937 7.268 3.645 5.520
512 82.611 8.789 4.314 6.484
768 114.295 11.481 5.288 6.606
1.024 140.976 15.005 6.505 8.783
2.048 237.695 27.341 11.374 12.064

Ghi chú:

  • Vệ tinh nhóm 1 gồm các vệ tinh của nhà cung cấp BtNAccess (HK) Ltd
  • Vệ tinh nhóm 2 là vệ tinh Vinasat – 1
  • Vệ tinh nhóm 3 gồm các vệ tinh của nhà cung cấp còn lại.

2. Các mức cước thuê kênh riêng từ VSAT trong nước đến VSAT nước ngoài nêu trên là trường hợp thuê nửa kênh đầu phía Việt Nam.
3. Các mức cước thuê kênh VSAT nêu trên không bao gồm cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối.
4. Các mức cước trên chưa bao gồm thuế GTGT.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *